“Zaupa nam več kot 3000 zadovoljnih uporabnikov”


HOTELI

Grand hotel Union Ljubljana
Grand hotel Palace Portorož
Grand hotel Bernardin Portorož
Grand hotel Toplice Bled
Hotel Mons Ljubljana
Hotel Lev Ljubljana
JGZ Brdo Predoslje
Terme 3000 Moravske Toplice
Terme Krka Novo mesto (Šmarješke toplice, Otočec, Dolenjske
toplice, Strunjan)
Terme Maribor (Hotel Habakuk, Piramida,…)
HIT Nova Gorica (Hotel in Casino Perla, Hotel in Casino
Kranjska Gora, Hotel in Casino Maestral,…)
G&P Hoteli Bled (Hotel Golf, Hotel Park)
Zdravilišče Laško
Terme Zreče (Hotel Planjava, Rogla,…)
Zdravilišče Radenci
Hotel Sava Rogaška Slatina
Hotel Slatina Rogaška Slatina
Terme Lendava
Terme Banovci
Hoteli Zvezda in Diana Murska Sobota
Hotel Astoria Bled
Hotel Dvor Jezeršek Sp. Brnik
Hotel Štorman Celje
Terme Olimia Podčetrtek
Terme Dobrna
Zdravilišče Topolšica
Gorenje Gostinstvo Velenje (Hotel Paka, Vila Herberstein,…)
Dvor Jezeršek   slovensko .pdf
                         angleško .pdf

…itd.

 

BOLNIŠNICE IN DOMOVI STAREJŠIH

Klinični center Ljubljana
Psihiatrična klinika Ljubljana
Splošna bolnišnica Maribor
Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Splošna bolnišnica Nova Gorica
Splošna bolnišnica Novo mesto
Splošna bolnišnica Jesenice
Splošna bolnišnica Trbovlje
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Splošna bolnišnica Brežice
Bolnišnica in porodnišnica Postojna
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Koroški dom starostnikov Črneče
Dom starejših na Fari Prevalje
Dom za varstvo odraslih Velenje
Dom upokojencev Polzela
Dom ob Savinji Celje
Dom starejših Izlake
Dom starejših Hrastnik
Dom starejši Šentjur
Dom starejših Šmarje pri Jelšah
Dom starejših Poljčane
Domovi starejših Ljubljana (Tabor, Moste-Polje, Bežigrad,…)
Domovi starejših Maribor (Tabor, …)
Dom starejših Kranj
Dom starejših Kamnik
Dom starejših Mengeš
Dom starejših Preddvor
Dom Lukavci
Dom starejših Ormož
Dom starejših Lendava
Dom starejših Rakičan
Dom starejših Novo mesto
Dom starejših Črnomelj
Dom starejših Ilirska Bistrica
Dom starejših Vrhnika
Dom starejših Logatec
Dom starejših Idrija
Dom upokojencev Ptuj

…itd.

 

ŠOLE IN VRTCI

Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Izola
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radovljica
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto
Srednja šola za gostinstvo in turizem Zagorje
Srednja lesarska in gostinska šola Slovenj Gradec
VŠ za gostinstvo in turizem Bled
Biotehniška fakulteta Ljubljana
Prva in Druga OŠ Slovenj Gradec
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu
OŠ Mislinja
OŠ Gorica Velenje
OŠ Anton Aškerc Velenje
OŠ Bibe Röck Šoštanj
OŠ Polzela
OŠ Celje (III., Lava, IV.,…)
OŠ Maribor (Toneta Čufarja, Borci za severno mejo, )
OŠ Ljubljana (Trnovo, Polje, Sp. Šiška,…)
OŠ Trbovlje
OŠ Laško
OŠ Koroški jeklarji Ravne na Kor.
Dvojezična OŠ Lendava
OŠ Ljutomer
SŠC Ptuj
OŠ Vipava
OŠ Most na Soči
OŠ Kobarid
OŠ Sečovlje
OŠ Bonifika Koper
OŠ Ivana Roba Šempeter pri N. Gorici
OŠ Kočevje
OŠ Krško

…itd.

Vrtci Ljubljana (Ciciban, Jelka, Viški vrtci, Andersen,
Šentvid, Pedenjped,…)
Vrtci Maribor (Koroška vrata, Tezno, Jadvige Golež, Oton
Župančič, Borisa Pečeta,…)
Vrtci Celje (Anice Černejeve, Tončke Čečeve, Zarja,…)
Vrtec Murska Sobota
Vrtci Novo mesto
Vrtec Velenje
Vrtec Slovenj Gradec in Mislinja
Vrtec Horjul
Vrtec Tržič
Vrtec Šmarje pri Jelšah
Vrtec Metlika
Vrtec Trbovlje
Vrtci Ptuj
Vrtec Dravograd
Vrtec Sevnica

…itd.

 

CATERING, RESTAVRACIJE, GOSTIŠČA IN OSTALO

Sodexho Slovenija Ljubljana
Eurest – Slorest Ljubljana
Gorenje gostinstvo Velenje
Hiša kulinarike Jezeršek Sora
Catering Ljubljana
Muznik Maksimilijan Catering Tolmin
Catering Šorli
Catering Cankarjev dom Ljubljana
Vivo catering Ljubljana
Gastro Ptuj
Restavracija Arboretum Volčji potok
Restavracija Okarina Bled
Restavracija Loka Novo mesto
Restavracija Atlantis BTC Ljubljana
Restavracija Štefanič Brežice
Restavracija Latinos Ljubljana
Restavracija La Storia Delikatesa Ljubljana
Restavracija Pri Jožovcu Begunje
Pizzeria in restavracija Bolero Naklo

…itd.

Gostilna Pod Krvavcem Cerklje na Gor.
Gostilna Murko Slovenj Gradec
Gostilna Brančurnik Prevalje
Gostišče GTC 902 Črnivec
Turistična kmetija Marin Šentanel
Turistična kmetija Hudičevec Razdrto
…itd.

Spar Slovenija (restavracije in delikatese Interspar)
Mercator (delikatese v nekaterih centrih)
Tuš (restavracije)
Proconi Murska Sobota
Nova Ljubljanska banka Ljubljana
Banka Celje
Zavarovalnica Triglav Ljubljana

…itd.

 

MINISTRSTVA IN DRŽAVNE USTANOVE

Državni zbor RS
Vlada RS
Servis skupnih služb Vlade RS
JGZ Brdo Vila Podrožnik
Ministrstvo za notranje zadeve (Kotnikova, Tacen, Gotenica)
Ministrstvo za obrambo (Restavracija Triglav, EVOJ –
vojašnice: Vrhnika, FRS Ljubljana, Celje, Pokljuka,…)
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za pravosodje (UIKS – zapori: Dob, Rogoza,
Murska Sobota,…)
Banka Slovenije

…itd.

 

VEČ KOT 3000 ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV!!!

Povpraševanje